iPhone 7 plus 32Gb chính hãng - Giá chỉ 9.590.000

 

iPhone 7 plus 32Gb chính hãng - Giá chỉ 9.590.000

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.