iPhone 7 plus 32Gb - Giá chỉ hơn 9 Triệu đồng

 

iPhone 7 plus 32Gb - Giá chỉ hơn 9 Triệu đồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.