iPhone 8 plus 64Gb - Giá chỉ hơn 13 Triệu đồng

 

iPhone 8 plus 64Gb - Giá chỉ hơn 13 Triệu đồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.