iPhone X trôi bảo hành - Giá chỉ 14,990,000đ

 

iPhone X trôi bảo hành - Giá chỉ 14,990,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.