KOTRA SALE MEETING

 

????Ngày 20/9 ✔️ Mã FAN12 giảm 12% cho tất cả đơn hàng KOTRA ✔️ Mã giảm giá tối đa 100k/ đơn hàng ✔️ Mã NAMI15 giảm 12% và hoàn 3% cho list SP KOTRA ????Ngày 21/9 - 22/9 ✔️ Mã IDOL10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng KOTRA ✔️ Mã IDOL12 giảm 12% cho ĐH >500K ✔️Mã IDOL15 giảm 15% cho ĐH >1tr ✔️Mã BUSAN15 giảm 15% cho top SP KOTRA ????Ngày 23/9 - 26/9 ✔️ Mã FAN10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng KOTRA ✔️ Mã IDOL14 giảm 12% và hoàn 2% cho đơn hàng >400K ----------------

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021