Lễ hội bình nước - Bình xinh giá đỉnh

 

Lễ hội bình nước - Bình xinh giá đỉnh

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.