LỄ HỘI CÔNG NGHỆ - TỔNG XẢ KHO KHÔNG LO VỀ GIÁ

 

19ICT1: Tặng 120.000đ - ĐH từ 4 triệu 19ICT2: Tặng 270.000đ - ĐH từ 9 triệu 19ICT3: Tặng 450.000đ – ĐH từ 15 triệu 19ICT4: Tặng 700.000đ – ĐH từ 26 triệu

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.