Lì xì thêm 200K cho đơn hàng mua sắm từ 3 triệu trở lên

 

Lì xì thêm 200K cho đơn hàng mua sắm từ 3 triệu trở lên

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.