LIVE TO CREATE: Giảm giá đến 30%

 

Buổi ra mắt với thế giới điện thoại Xiaomi mới (Thời gian: 2019-09-26 lúc 15:00:00 - 2019-09-27 lúc 14:59:59) Giảm giá đến 30%.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.