Masan khuyến mãi hấp dẫn

 

Chiến dịch Tết Là Lá La vẫn còn kéo dài trong 3 ngày đến hết 12.01

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.