MERRY CHRISTMAS-SALE LINH ĐÌNH DUY NHẤT 2 NGÀY

 

????Ngày 24/12 - 25/12 + Mã XMAS8 giảm giá 8% cho đơn hàng all + Mã XMAS10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Mã XMAS12 giảm 12% cho đơn hàng từ 1,000,000đ - hoàn tiền vào Yes Ví 3% (tối đa 30K) + Mã giảm giá tối đa 100k/ đơn hàng +Top 100 sản phẩm HOT nhập mã XMAS24 giảm thêm 24%.Giới hạn số lượng (update flash sale trang chủ theo rule) ????Ngày 26/12 - Membership DAY + Nhập mã SHARP giảm thêm 10% chỉ áp dụng cho thành viên Shapphire. + Nhập mã RUBY giảm thêm 12% chỉ áp dụng thành viên Ruby. + Nhập mã DIAMOND giảm thêm 14% chỉ áp dụng cho thành viên Diamon. + Nhập mã KHM24 giảm thêm 10% chỉ áp dụng thành viên lần đầu tiên đặt hàng.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.