Mở bán độc quyền Samsung M30 tại Lazada - Chỉ 13.08

 

Mở bán ĐỘC QUYỀN SAMSUNG M30 tại Lazada. Chỉ ngày 13.08. Hoa hồng lên đến 3.9%, không giới hạn ngân sách. Chần chờ chi, đẩy ngay bạn ơi!

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.