Nam Ninh - Bằng Tường 3N2Đ

 

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2019 Nội dung: Giảm giá 100k/khách

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.