NGÀY GIA ĐÌNH - TRIỆU DEAL GẮN KẾT

 

+ Nhập mã DEAL7 giảm 7% tất cả đơn hàng. + Nhập mã DEAL10 giảm 10%, đơn từ 500K. >> Mã giảm tối đa 100K/ đơn hàng. + Nhập mã DEAL12 giảm 12%, đơn từ 1 triệu đồng. >> Mã giảm tối đa 120K/ đơn hàng. + Nhập mã GIADI12 giảm 12% cho Top list SP, số lượng mã có hạn. Giảm tối đa 100K.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.