Nha Khoa Paris Khuyến Mãi

 

Từ ngày 10/9: mở bán 100 sku lấy cao răng giá 1000đ + ưu đãi đến 50% cho toàn bộ dịch vụ nhổ răng: nhổ răng khôn mọc lệch, răng khôn mọc thẳng, nhổ răng thường.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.