Nhập tiệc Samsung - Tưng bừng ưu đãi

 

Giảm đến 50% + trả gop 0% + miễn phí vận chuyển. Duy nhất 2 ngày 25/02 và 26/02

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.