Nivea: Sale tối đa - đẹp hết ga

 

Thưởng thêm 3% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Nivea bán thành công từ ngày 21/8 - 28/8

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.