NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU GIẢM 50%

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU GIẢM 50%

Nhập GIAINHIETT7 giảm 9% cho đơn hàng từ 600.000VNĐ. Giảm tối đa 80.000VNĐ. Áp dụng từ 01/07 đến 08/07/2019 . 

Xem chi tiết chương trình tại đây.