ONE OF OUR BEST DEALS

 

Giảm giá tới 53%. Từ $99 đã có cơ hội nhận được robot hút bụi. Chỉ có 700 Máy hút bụi 55Pro mới để bán. Tham gia vào chương trình live stream có cơ hội nhận V7sPlus, V5sPro and V55Pro miễn phí. 50 phiếu giảm giá với giá trị $20 mỗi ngày từ 21.09-23.09 (Link:https://bit.ly/2kWZcQU). Tham gia vào trò chơi Feed Channel trong ngày 21.09 và 23.09, có cơ hội nhận được phiếu giảm giá miễn phí $20 và $45 (Link: https://bit.ly/2kqgpSy).

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.