Oppo | Super Brand: Siêu deal bùng nổ

 

Thời gian:: 25.10 – 31.10. Siêu deal bùng nổ - Giá phát sốt

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.