Osaka - Kyoto - Kobe 4N3Đ: giá chỉ 18,880,000đ

 

Osaka - Kyoto - Kobe 4N3Đ: giá chỉ 18,880,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.