Osaka - Kyoto - Kobe 5N4Đ giá chỉ 22,900,000đ

 

Osaka - Kyoto - Kobe 5N4Đ giá chỉ 22,900,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.