Party Sale Korea

 

▶Ngày 10/9 & 12/9 + Mã TEN10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng KOTRA + Mã TEN12 giảm 12% cho đơn hàng KOTRA từ 300K + Mã TEN15 giảm 15% cho đơn hàng KOTRA từ 500K + Mã giảm giá tối đa 100k/ đơn hàng + Mã SIEUSALE15 giảm 15% cho top SP KOTRA ▶Ngày 11/9 + Mã SEOUL12 giảm 12% cho tất cả đơn hàng KOTRA + Mã SEOUL15 giảm 12% và hoàn 3% (tối đa 30K) cho ĐH >500K + Flash sale 2 SP: 1 SP mở bán 3 khung giờ với 3 giá khác nhau (cho nhập mã) (giá cao thấp khác nhau). KH chỉ được mua 1 lần + Mã SIEUSALE15 giảm 15% cho top SP KOTRA

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021