PIERRE CARDIN TUNG THƯỞNG KHỦNG DÀI HẠN

 

Điều kiện thưởng theo tháng, quý và năm cực kì hấp dẫn được quy định chi tiết tại : https://docs.google.com/document/d/1TvcBomhhkgOWR0pWawp5-KCHcR4EyiFuxA3F_EiUGG4/edit?usp=sharing

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.