Quà tặng công nghệ - Thay lời tri ân

 

- GC ngày 14/11: Nhập 14NOV1 tặng 100.000đ cho ĐH từ 2,5 triệu. Nhập 14NOV2 tặng 350.000đ cho ĐH từ 10 triệu. Nhập 15ICT60 tặng 600.000đ cho ĐH từ 23 triệu. Nhập 15ICT1T tặng 1,2 triệu cho ĐH từ 70 triệu. - GC ngày 15/11: Nhập 15ICT60 tặng 600.000đ cho ĐH từ 23 triệu. Nhập 15ICT1T tặng 1,2 triệu cho ĐH từ 70 triệu. Nhập 15ICT30 tặng 330.000đ cho ĐH từ 12 triệu. Nhập 15ICT12 tặng 120.000đ cho ĐH từ 4 triệu.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021