Quạt lạnh VEGO giảm sốc 1.590.000VND

 

Quạt lạnh VEGO FROST 5,290,000đ (Giảm 12%, Tiết kiệm 700,000đ).

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.