REDDOORZ GIẢM GIÁ CUỐI NĂM

 

Thời gian: Từ 31/12/19 đến 30/1/2020. Mã giảm giá: RELAX30 ????Điều kiện áp dụng: giảm 30% cho tất cả khách sạn tại Việt Nam.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.