REDMI NOTE 9 SERIES - HUYỀN THOẠI TÁI XUẤT

 

???? Từ ????????-????????/???? ???? Tặng phiếu mua hàng lên tới ????????????.????????????đ ✅ Redmi Note 9 R4/128GB 4̶.̶6̶9̶0̶.̶0̶0̶0đ >>> Chỉ còn 4.290.000đ ✅ Redmi Note 9 Pro R6/64GB 6̶.̶1̶9̶0̶.̶0̶0̶0đ >>> Chỉ còn 5.650.000đ ✅ Redmi Note 9 Pro R6/128GB 6̶.̶6̶9̶0̶.̶0̶0̶0 >>> Chỉ còn 6.090.000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.