Rohto: Mua là có quà

 

Thưởng thêm 10% hoa hồng cho các sản phẩm áp dụng của các nhãn hàng thuộc Rohto bán thành công từ ngày 17 - 21/08.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.