Sacombak Visa ủng hộ bạn với 9% ưu đãi tại Agoda

 

Giảm 9% với thẻ Sacombank Visa khi đặt phòng sách sạn tại www.agoda.com/visavn từ nay đến 24/10/2019: Điều kiện: Thời gian lưu trú: Từ 24/04/2019 - 28/02/2020. Không giới hạn số lượng đặt phòng và số tiền giảm giá tối đa trên mỗi đặt phòng. Visa và Agoda có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước .

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021