Sale Dồn Dập, Giảm Bất Chấp

 

1. Săn Mã Giảm Giá: 01 ngày gồm 4 mã giảm thêm đặc biệt được mở lần lượt vào các khung giờ là: 9h - 12h - 15h - 20h. 2. Flash Sale Đồng Giá 20K: Mỗi ngày có 4 khung giờ Flash Sale là 10H - 13H - 16H - 21H sẽ được Fahasa.com mở bán với một số sản phẩm đặc biệt giảm chỉ còn 20K.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.