Sale Hàn Quốc - Bùng nổ khuyến mại

 

Ngày 19/7 + Mã HQ10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng + Mã HQ12 giảm 12% cho đơn hàng từ 300K + Mã HQ15 giảm 15% cho đơn hàng từ 500K Ngày 20/7 - 21/7 + Mã HQ10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng + Mã HQ12 giảm 12% cho đơn hàng từ 300K + Mã HQ15 giảm 15% cho đơn hàng từ 500K Ngày 22/7 - 24/7 + Mã HQ10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng + Mã KTM15 giảm 15% cho khách hàng mới khi mua SP KOTRA Ngày 25/7 - 26/7 + Mã KT10 giảm 10% cho tất cả đơn hàng + Mã KT12 giảm 12% cho đơn hàng từ 300K + Mã KT15 giảm 15% cho đơn hàng từ 500K

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021