SALE SEASON : MID-SUMMER

 

Tuyến daily hằng ngày: Khai hội voucher, Mua là có quà, Code áp dụng cho các ngành hàng. Tuyến deal 24h bùng cháy: Flashsale và các khung giờ (10AM-12PM | 1PM-3PM | 3PM-5PM | 7PM-9PM | 9PM-11PM) Game chữ A may mắn: Bắt đầu từ 02.07.2019 – 14.04.2019 | . Tất cả khách hàng đều được tham gia. Điền thông tin trên Web: 1 lần quay vòng xoay (refill mỗi ngày). Điền thông tin trên App: 2 lần quay vòng xoay (refill mỗi ngày). Giải thưởng: Mã giảm giá cho lần mua sắm tiếp theo / Thẻ ĐT. Thợ săn 0 đồng: Bắt đầu từ 08.07.2019 – 14.07.2019. Mỗi ngày 3 khung giờ: 10h-12h, 15h-17h, 21h-23h.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021