Sắm đồ công nghệ bằng thẻ Standard Chartered

 

Sắm đồ công nghệ x Thẻ Standard Chartered. Ưu đãi đỉnh cao đến 2.5 triệu đồng.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.