Sắm đồ Công nghệ với thẻ Standard Chartered:

 

Sắm đồ công nghệ bằng thẻ Standard Chartered. Ưu đãi đỉnh cao đến 2.5 triệu đồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.