Samsung Galaxy A50S đen 64GB - Tặng Pin Samsung 10.000mAh

 

Samsung Galaxy A50S đen 64GB - Tặng Pin Samsung 10.000mAh

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.