Samsung Galaxy Note 10 Lite : Rước lộc Galaxy, cả năm như ý

 

Samsung Galaxy Note 10 Lite : Rước lộc Galaxy, cả năm như ý

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.