Samsung Galaxy Note 10 Plus - Chính hãng chỉ 19.590.000đ

 

Samsung Galaxy Note 10 Plus - Chính hãng chỉ 19.590.000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.