[SHOPEE] CHƯƠNG TRÌNH BONUS BRAND

 

✅P&G Haircare Thời gian: 14.07 - 25.07 Hoa hồng thưởng: 3.20% ????Link chạy: https://shopee.vn/m/pg-suc-khoe-sac-dep ????Link banner: https://bit.ly/3gTL6Y1 ✅LG Electronics Thời gian: 14.07 -30.07 Hoa hồng thưởng: 0.80% ????Link chạy: https://shopee.vn/lg_official_store ????Link banner: https://bit.ly/308JWRw ✅OPPO Thời gian: 14.07 -22.07 Hoa hồng thưởng: 0.80% ????Link chạy: https://shopee.vn/m/oppo-viet-nam ????Link banner: https://bit.ly/3evzh8Z ✅Harman Thời gian: 16.07-30.07 Hoa hồng thưởng: 0.80% ????Link chạy: https://shopee.vn/harman_official_store ????LInk banner: https://bit.ly/38Rt9Xp Link sản phẩm áp dụng: https://bit.ly/2YdiTnt

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.