Shopee games: Chơi vui trúng lớn

 

Shopee Shake: 5 trận trong ngày vào các khung giờ 9-13-15-19-21. STW Super Prize: Mỗi user có 1 lượt chơi miễn phí. Vận May 1đ: Trúng Honda Lead.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021