Sóng sale ngập tràn

 

Nhập mã KT10 giảm 10% cho tất cả ĐH + Nhập mã KT12 giảm 12% cho ĐH >300K + Nhập mã KT15 giảm 15% cho ĐH >500K + Flash sale: Top 4 SP giá sốc mỗi ngày nhập mã KT24 giảm 24% (Share MK 12% - MD 12%)

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.