Sức khỏe tổng quát Vinmec

 

Khám tổng quát vinmec chỉ từ 2 triệu

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.