SUMO YAKINIKU HCM: Chỉ từ 299.000đ

 

SUMO YAKINIKU HCM: Chỉ từ 299.000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.