SUPER DEAL ẨM THỰC - DU LỊCH

 

Nhập 15BDAY1 tặng 50.000đ cho đơn hàng từ 1,3 triệu Nhập 15BDAY2 tặng 120.000đ cho đơn hàng từ 3,5 triệu *Áp dụng cho các Voucher Dịch vụ. *Sử dụng 03 lần/tài khoản. *Số lượng có hạn

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.