TẶNG THÊM 50% LƯU LƯỢNG DATA GÓI CƯỚC FREE LIÊN QU N MOBILE

 

Hàng loạt gói cước của chiến dịch Viettel sẽ được tặng thêm 50% data tốc độ cao và vẫn triển khai miễn phí data chơi và xem Game mobile liên quân

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.