Tết Samsung - Lì xì đến 6 Triệu

 

Mua Samsung nhận lì xì lên đến 6 Triệu + Tặng bia Carlsberg.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.