TẾT SẢNG KHOÁI, XUÂN RỘN RÃ

 

????Giảm ngay 140K khi mua combo 1 thùng Budweiser lon 330ml + 1 thùng CoCa 12 lon 330ml ????Giảm ngay 170K khi mua combo 2 thùng Budweiser lon 330ml + 1 thùng CoCa 24 lon 250ml ????Giảm ngay 170K khi mua combo 1 thùng bia Bỉ bất kì + 1 thùng CoCa 24 lon 250ml ????Giảm ngay 170K khi mua combo 2 thùng Budweiser lon 330ml + 1 thùng Sprite 24 lon 250ml ????Giảm ngay 170K khi mua combo 1 thùng bia Bỉ bất kì + 1 thùng Sprite 24 lon 250ml

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.