Thẻ bảo hiểm Vinmec

 

Thẻ bảo hiểm Vinmec - Nhân đôi quyền lợi từ Vinmec và Bảo việt Bảo lãnh đến 1 tỷ đồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.