THẺ TÍN DỤNG CITI CASH BACK – HOÀN TIỀN VÀ HOÀN TIỀN NHIỀU HƠN

 

Thông tin chi tiết tại : https://www.citibank.com.vn/edm/0919/NPS_CashBack/vn/edm.htm?ecid=MSOWMVNCCUVNNPSCASHBACK0819&fbclid=IwAR231ehWprb7y6e55sShANSvZO12nQYy4ECCb5OSp-VK77QK6TTeseziFQk

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.