Thời Trang Hàng Hiệu - Giá chưa tới nửa triệu

 

- Vouchers - Livetime: 0h 18.12 - 23h59 30.12. + FASHIONBITIS : Giảm 10% tối đa 100k cho đơn từ 599k - Áp dụng cho các sản phẩm Biti's chính hãng. + FASHIONJUNO : Giảm 15% tối đa 100k cho đơn từ 199k - Áp dụng cho các sản phẩm Juno chính hãng. + MACONVERSE: Giảm 10% tối đa 100k cho đơn từ 900k - Áp dụng cho các sản phẩm Converse chính hãng. + FASHIONHNOSS : Giảm 15% tối đa 100k cho đơn từ 149k - Áp dụng cho các sản phẩm Hnoss chính hãng.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021